Grattis Barnkonventionen på födelsedagen!

Krönika av advokat Andréa von Sivers och advokat Anna Ekvall i Dagens Juridik, publicerad 2020-11-20

Idag fyller FN:s Barnkonvention 31 år och snart har det gått ett år sedan konventionen blev lag i Sverige.

Än så länge kan vi som advokater i barnmål inte se ett tillräckligt genomslag av konventionen i praktiken. Fortfarande kommer den sällan upp i beslut, domar, utredningar eller under förhandlingar i domstol eller på myndighet. Barnkonventionen går att använda i den dagliga verksamheten – vi måste bara våga!

Den 12 november lämnade barnkonventionsutredningen över sitt betänkande till Regeringen (SOU 2020:63) med kartläggning och analys över tillämpningen av barnkonventionen i svensk rättsutövning. Utredningen visar att Sverige i stort efterföljer barnkonventionen samtidigt som det finns flera brister, bl.a. i vårdnadsmål och ärenden enligt utlänningslagen.

Listan över önskemål på förändringar och förbättringar skulle kunna göras lång, men samtidigt måste vi vara ödmjuka inför att det är ett förändringsarbete som måste få ta tid.

Tre förslag på vad vi idag kan göra för att ytterligare omsätta Barnkonventionen i praktiken;
– Ge barn egna ombud i vårdnadsmål och låt de därigenom bli parter i sina egna mål. Här måste även bedömningarna av barnets bästa och riskbedömningarna förstärkas. Domstolarna behöver få särskilda avdelningar för barnmål och socialförvaltningarna ökat stöd att kunna utföra samstämmiga vårdnadsutredningar. 

– Barn under under 15 år som är placerade enligt LVU måste få möjligheten att agera i frågor som berör dem även under placeringstiden. T.ex. måste de få begära vårdens upphörande genom egna ombud. Vi kan inte tala över barnens huvud!

– Sprid ordet om barnkonventionen till såväl barn som vuxna. Inrätta en nationell kampanj i tv, radio och på sociala medier som berättar om rättigheterna och att de är lag. Först när barnen är medvetna om sina rättigheter kan de omsätta rättigheterna i praktiken – och vi med dem!

Kontakta oss

Under kontorstid är du välkommen att ringa oss på 08-24 92 65. Du kan även skicka ett e-postmeddelande till någon av adresserna info@advokatme.se eller info@advokatavs.se. Du kan även  använda dig av kontaktfältet här nedan.

Följ oss på instagram