Framtidsfullmakt

Framtidsfullmakt

Framtidsfullmakter utgör ett alternativ till systemet med god man och förvaltare, och är ett komplement till vanliga fullmakter. Framtidsfullmakter har privaträttsliga grunder och stärker den enskildes självbestämmanderätt genom att förbättra möjligheterna att planera...
Testamenten

Testamenten

Advokatbyrån kan hjälpa Dig att upprätta ett testamente. Ett testamente kan upprättas på många olika sätt utifrån testatorns vilja. Dock går inte att testamentera bort laglotten, men resterande kvarlåtenskap kan regleras. I ett testamente kan även formen för ägandet,...
Samboavtal

Samboavtal

Om du lever i ett samboförhållande och sedermera separerar gäller Sambolagens regler. För att man ska anses vara sambo ska man bo stadigvarande tillsammans i en relation och ha ett gemensamt hushåll. Så fort sambos gifter sig gäller reglerna i Äktenskapsbalken. Om två...
Äktenskapsförord

Äktenskapsförord

Inför eller under ett äktenskap kan två partners välja att upprätta och signera ett äktenskapsförord. Upprättandet ska ske på frivillig basis. I äktenskapsförordet är det makarna själva som väljer vad som ska regleras och inte. Syftet med ett äktenskapsförord är att...
Verkställighet

Verkställighet

Om en förälder inte följer en dom eller ett beslut från en domstol, kan den andra föräldern ansöka om verkställighet hos tingsrätten. Verkställighet kan sökas avseende en dom eller ett beslut om vårdnad, boende, umgänge eller överlämnande av barn. Ansökan kan också...
Underhåll

Underhåll

Alla föräldrar är underhållsskyldiga gentemot sina barn upp till den ålder då de avslutar gymnasiet, eller som senast till dess att barnen fyller 21 år. Storleken på underhållet kan variera beroende på barnets ålder, barnets ekonomiska behov samt föräldrarnas...