Medling

Medling

I tvister gällande barns vårdnad, boende och umgänge är ofta konflikten mellan föräldrarna mycket hög. Risken är också att konflikten eskalerar i takt med processens gång. Sveriges domstolar har därför möjlighet att förordna en medlare som utanför domstolen försöker...
Bodelning

Bodelning

Efter att en relation mellan två parter upphör genomförs oftast en bodelning mellan parterna. En bodelning innebär att parternas egendom delas upp, och en sådan uppdelning kan ske genom en överenskommelse mellan parterna, ombud kan även kopplas in, och slutligen...
Skilsmässa och separation

Skilsmässa och separation

Skilsmässor och separationer blir allt vanligare i det moderna samhället. Statistik visar att skilsmässor ökar, samtidigt som antal äktenskap minskar och samboförhållanden blir allt vanligare. En separation oavsett äktenskap eller samboskap, kan vara mycket upprivande...
Vårdnad, boende och umgänge

Vårdnad, boende och umgänge

Många frågor kan uppstå mellan två föräldrar som har barn tillsammans, men som inte längre lever ihop. Frågor kring vårdnadsformen, hur barnen ska bo eller hur mycket barnen ska träffa vardera föräldern. Det kan uppstå frågor även av mer praktisk karaktär såsom...