Advokat Caroline Thomaeus

Caroline tog sin jur. kand-examen 2008 vid Stockholms Universitet med inriktning på familjerätt.

Caroline anställdes på advokatbyrån i oktober 2011. Dessförinnan har Caroline bland annat tjänstgjort som tingsnotarie vid Linköpings tingsrätt och som beredningsjurist vid Solna tingsrätt.

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes