Advokat Ingrid Åbjörnsson

Ingrid tog sin jur. kand-examen 2010 vid Uppsala Universitet med inriktning på familjerätt.

Ingrid anställdes på advokatbyrån i augusti 2010. Dessförinnan har Ingrid bland annat praktiserat på Barnombudsmannen och Hovrätten för Nedre Norrland.

Ingrid är föräldraledig och tillbaka igen den 1 september.

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes