Advokat Maarit Eriksson

Maarit Eriksson är medlem i advokatsamfundet och advokat sedan 1993. Hon tog sin jur kand-examen 1985 och har allt sedan dess arbetat med familjerättsliga frågor. En stor del av arbetet består av tvister om vårdnad, umgänge och barns boende. Hon har drivit egen verksamhet sedan 1985.

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes