Astrid Ramsgård, vikarierande biträdande jurist

Astrid Ramsgård tog sin jur kand-examen i juni 2017 vid Stockholms universitet med inriktning mot familjerätt.

Astrid arbetar sedan juni 2017 på advokatbyrån. Innan dess gjorde Astrid sin uppsatspraktik på advokatbyrån, samt studerade utomlands.

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes