Biträdande jurist Anna Staaf

Anna tog sin jur. kand-examen 2012 vid Uppsala Universitet med inriktning på familjerätt.

Anna anställdes på advokatbyrån i april 2015. Dessförinnan har Anna bland annat arbetat som jurist på Juristbyrån och tjänstgjort som tingsnotarie vid Hudiksvalls tingsrätt.

Anna Staaf

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes