Melinda Okou, vikarierande biträdande jurist

Melinda tog sin jur kand-examen i januari 2017 vid Umeå universitet med inriktning mot familjerätt.

Melinda arbetar sedan januari 2017 på advokatbyrån och har innan dess bland annat gjort praktik på juristbyrå samt studerat utomlands. Förutom svenska och engelska talar Melinda även franska.

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes