Rättsområden

Advokatbyråernas jurister företräder privatpersoner i familjerättsliga frågor. Huvuddelen av ärenden rör vårdnadstvister och andra ”barnfrågor” samt ekonomisk familjerätt. Advokatbyråernas jurister förordnas även som god man i familjemål vid domstolar samt som medlare och bodelningsförrättare.

Advokatbyråerna har kompetens inom följande områden;

 • Vårdnad om barn
 • Barns boende
 • Umgänge med barn
 • Underhåll till barn
 • Äktenskapsskillnad
 • Bodelning mellan makar och sambo
 • Uppdrag såsom bodelningsförrättare
 • Verkställighet av vårdnads-, boende- och umgängesdomar
 • Faderskapsfrågor
 • Upprättande av testamenten
 • Upprättande av äktenskapsförord
 • Upprättande av samboavtal
 • Upprättande av framtidsfullmakter
 • Medling mellan föräldrar i barnfrågor
 • Medling mellan parter i frågor om ekonomisk familjerätt
 • LVU
 • Målsägandebiträde i brottmål

Kontakta oss

Under kontorstid är du välkommen att ringa oss på 08-24 92 65. Du kan även skicka ett e-postmeddelande till någon av adresserna info@advokatme.se eller info@advokatavs.se. Du kan även  använda dig av kontaktfältet här nedan.

Följ oss på instagram
Instagram logo