Advokatbyråns jurister företräder privatpersoner i familjerättsliga frågor. Huvuddelen av ärenden rör vårdnadstvister och andra ”barnfrågor”. Advokatbyrån har kompetens inom följande familjerättsliga områden;

 • Vårdnad om barn
 • Barns boende
 • Umgänge med barn
 • Underhåll till barn
 • Äktenskapsskillnad
 • Bodelning mellan makar och sambo
 • Verkställighet av vårdnads-, boende- och umgängesdomar
 • Faderskapsfrågor
 • Upprättande av testamenten
 • Upprättande av äktenskapsförord
 • Upprättande av samboavtal
 • Upprättande av framtidsfullmakter
 • Medling mellan föräldrar i barnfrågor
 • Medling mellan parter i frågor om ekonomisk familjerätt

Advokatbyråns jurister förordnas även som god man i familjemål vid domstolar samt som medlare.

Advokatbyrån ägs och drivs av advokaten Maarit Eriksson som har lång erfarenhet inom det familjerättsliga området. Maarit Eriksson har varit verksam inom familjerätt sedan mitten av åttiotalet och har en gedigen processvana. På advokatbyrån arbetar ytterligare advokater och biträdande jurister med inriktning på familjerätt.

Kontakta oss

Under kontorstid är du välkommen att ringa oss på 08-24 92 65. Du kan även skicka ett e-postmeddelande till info@advokatme.se eller använda dig av kontaktfältet här nedan.

Följ oss på instagram