• rättsområden

Rättsområden

Advokatbyråns jurister företräder privatpersoner i familjerättsliga frågor. Huvuddelen av ärenden rör vårdnadstvister och andra ”barnfrågor”. Advokatbyrån har kompetens inom följande familjerättsliga områden;

 • Vårdnad om barn
 • Barns boende
 • Umgänge med barn
 • Underhåll till barn
 • Äktenskapsskillnad
 • Bodelning mellan makar och sambo
 • Verkställighet av vårdnads-, boende- och umgängesdomar
 • Faderskapsfrågor
 • Upprättande av testamenten
 • Upprättande av äktenskapsförord
 • Upprättande av samboavtal

Advokatbyråns jurister förordnas även som god man i familjemål vid domstolar.

Advokatbyrån ägs och drivs av advokaten Maarit Eriksson som har lång erfarenhet inom det familjerättsliga området. Maarit Eriksson har varit verksam inom familjerätt sedan mitten av åttiotalet och har en gedigen processvana. På advokatbyrån arbetar ytterligare tre advokater, två biträdande jurister och en paralegal som är inriktade på familjerätt.

Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd

Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd prövar tvister mellan klient och advokat, samt mellan klient och advokatbyrå, avseende tjänster som advokaten eller advokatbyrån tillhandahållit klienten. Läs mer på Advokatsamfundets Konsumenttvistnämnd

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes