Gruppbild Advokat Maarit Eriksson och Andrea von Sivers
Advokatbyrån med särskild kompetens inom familjerätt
Välkommen till Advokat Maarit Eriksson AB och Advokat Andréa von Sivers AB, två advokatbyråer i samarbete specialiserade på familjerätt med särskild inriktning på tvister rörande vårdnad, barns boende och umgänge, samt även ekonomisk familjerätt såsom bodelningar och underhåll.

Advokatbyråerna är belägna i gemensamma lokaler på Styrmansgatan i centrala Stockholm, men vi arbetar över hela landet.

Vårdnadstvister och andra familjerättsliga ärenden är ofta komplicerade och målens handläggning har en avgörande inverkan på klientens, barnens och hela familjens tillvaro. Som klient hos Advokat Maarit Eriksson AB och Andréa von Sivers AB tas Du om hand med gedigen kunskap och erfarenhet inom det familjerättsliga området. Vi arbetar med klienten i fokus utifrån ett barnperspektiv.