Advokatbyrån med särskild kompetens inom familjerätt

Välkommen till Advokat Maarit Eriksson AB, en advokatbyrå specialiserad på familjerätt med särskild inriktning på tvister rörande vårdnad, barns boende och umgänge, samt även ekonomisk familjerätt såsom bodelningar och underhåll.

Advokatbyrån är belägen i centrala Stockholm men vi arbetar över hela landet. Vårdnads- och andra familjerättsliga tvister är ofta komplicerade och ärendets handläggning har en avgörande inverkan på klientens, barnens och hela familjens tillvaro.

Som klient hos Advokat Maarit Eriksson AB tas Du om hand med gedigen kunskap och erfarenhet inom det familjerättsliga området.

Vi som arbetar här

Maarit Eriksson
Advokat Ingrid Åbjörnsson
Advokat Andrea von Sivers
Melinda Okou

Det här arbetar vi med