Samboavtal

Om du lever i ett samboförhållande och sedermera separerar gäller Sambolagens regler. För att man ska anses vara sambo ska man bo stadigvarande tillsammans i en relation och ha ett gemensamt hushåll. Så fort sambos gifter sig gäller reglerna i Äktenskapsbalken.

Om två sambos separerar fastställer Sambolagen att samboegendomen ska delas lika. Samboegendom är gemensamt hushåll/boende som parterna köpt med syftet att bo där tillsammans, och möbler/bohag med syftet att de ska brukas tillsammans. Även om en av parterna ensam betalar bostaden eller bohaget, eller om en delning på annat sätt än hälften görs, ska parterna dela lika på samboegendomen vid en separation.

Ett samboavtal kan upprättas mellan två sambos, på frivillig basis, och behöver inte registreras någonstans. I samboavtalet regleras om parterna ska avtala bort lagen, samt angående egendomen och lagval. Vid sidan av detta upprättas även eventuellt gåvobrev eller skuldebrev.

Övrig egendom, tex medel på bankkonton, bilar, sommarstugor mm är inte samboegendom och ska därför inte ingå i en bodelning.

Det är viktigt att förstå vad lagen säger och vilket behov man själv har för att undvika oväntade situationer vid en eventuell separation. Ett samboavtal underlättar uppdelningen av egendomen för det fall en separation sker.

Om du har fler frågor eller önskar upprätta ett samboavtal är du välkommen att kontakta advokatbyrån.

Kontakta oss

Under kontorstid är du välkommen att ringa oss på 08-24 92 65. Du kan även skicka ett e-postmeddelande till någon av adresserna info@advokatme.se eller info@advokatavs.se. Du kan även  använda dig av kontaktfältet här nedan.

Följ oss på instagram
Instagram logo