Bodelning

Efter att en relation mellan två parter upphör genomförs oftast en bodelning mellan parterna. En bodelning innebär att parternas egendom delas upp, och en sådan uppdelning kan ske genom en överenskommelse mellan parterna, ombud kan även kopplas in, och slutligen tingsrätten och en bodelningsförrättare för det fall parterna inte kan komma överens på egen hand.

Att komma överens gällande egendom kan i vissa fall leda till många tvistiga frågor. Det finns lag som reglerar bodelningar samt praxis som styr. Vissa specifika frågor är även helt oreglerade, varför det kan uppstå svåra tolkningsfrågor. I vissa fall finns äktenskapsförord eller samboavtal upprättat sedan innan som påverkar utgången, och i andra fall saknas helt avtal.

Äktenskap
När två makar skiljer sig ska deras giftorättsgemenskap upplösas och giftorättsgodset delas lika. Finns det någon enskild egendom ska denna inte ingå i bodelningen. Bodelning behövs därför inte om makarna endast har enskild egendom och ingen av dem begär att få överta bostad eller bohag från den andra maken. Samma regler gäller vid registrerat partnerskap.

Dagen för ansökan om äktenskapsskillnad utgör den så kallade brytdagen, och det är värdet av de tillgångar och skulder som makarna hade per den dagen som ska ingå i bodelningen.

I bodelningen är det således värdet av makarnas giftorättsgods som, efter avdrag för makarnas skulder, fördelas lika. Giftorättsgods är all egendom som inte är enskild. Enskild egendom utgör bland annat egendom som makarna enligt villkor i äktenskapsförord, testamente eller försäkring inte ska dela på. Ingenting blir enskild egendom automatiskt, utan det måste ha bestämts av makarna själva eller av någon annan genom till exempel ett testamente.

Vid bodelning kan även reglerna om öppen eller dold samäganderätt vara tillämpliga. Makar kan vara samägare till viss egendom, till exempel den gemensamma bostaden.

För makar finns det möjlighet att genomföra en bodelning även under ett bestående äktenskap. Detta för att klarlägga vem av makarna som äger vad.

Det första steget i en bodelning är att skapa sig en överblick över egendomen, så att denna sedan kan värderas. Tillgångar och skulder ska redovisas av båda parterna, då parterna har en så kallad redovisningsskyldighet. Därefter ska fördelning mellan parterna bestämmas och slutligen upprättas ett bodelningsavtal. Det är bodelningsavtalet som sedermera utgör ”beviset” på att makarnas ekonomiska förehavanden är avslutade.

En bodelning kan se mycket olika ut från fall till fall, särskilt om det finns ett äktenskapsförord, skuldebrev, testamente med mera.

Samboskap
När ett samboförhållande upphör gäller andra regler än vid skilsmässa till följd av äktenskap. Om du vill begära bodelning ska det göras senast inom ett år från själva separationen. I en sambobodelning ska inte all egendom ingå i bodelningen, utan endast sambornas gemensamma bostad och bohag som har förvärvats för gemensam användning. Sambor kan dock avtala bort sambolagens regler genom ett samboavtal.

Om parterna inte kan komma överens kring bodelningen, brukar vanligtvis ombuden arbeta för att försöka få ihop en överenskommelse mellan parterna. I sista hand ansöks om en bodelningsförrättare via domstolen. En bodelningsförrättare är neutral och tar beslut utifrån respektive parts inställning. Bodelningsförrättaren genomför en så kallad tvångsbodelning.

Om du behöver hjälp med bodelningsfrågor är du välkommen att kontakta oss på Advokatfirman Maarit Eriksson KB.

Kontakta oss

Under kontorstid är du välkommen att ringa oss på 08-24 92 65. Du kan även skicka ett e-postmeddelande till någon av adresserna info@advokatme.se eller info@advokatavs.se. Du kan även  använda dig av kontaktfältet här nedan.

Följ oss på instagram
Instagram logo