Artiklar & Media

Grattis Barnkonventionen på födelsedagen!

Grattis Barnkonventionen på födelsedagen!

Krönika av advokat Andréa von Sivers och advokat Anna Ekvall i Dagens Juridik, publicerad 2020-11-20

Än så länge kan vi som advokater i barnmål inte se ett tillräckligt genomslag av konventionen i praktiken. Fortfarande kommer den sällan upp i beslut, domar, utredningar eller under förhandlingar i domstol eller på myndighet. Barnkonventionen går att använda i den dagliga verksamheten – vi måste bara våga!

Den 12 november lämnade barnkonventionsutredningen över sitt betänkande till Regeringen (SOU 2020:63) med kartläggning och analys över tillämpningen av barnkonventionen i svensk rättsutövning. Utredningen visar att Sverige i stort efterföljer barnkonventionen samtidigt som det finns flera brister, bl.a. i vårdnadsmål och ärenden enligt utlänningslagen.

läs mer
KRÖNIKA: ”Summering av det gångna barnrättsåret”

KRÖNIKA: ”Summering av det gångna barnrättsåret”

Krönika av advokat Andréa von Sivers och advokat Anna Ekvall i Dagens Juridik, publicerad 2020-12-30.

Vilket år det har varit! Vad som skulle bli ett barnår där vi skulle mötas kring barnkonventionen som lag från den 1 januari blev istället ett år där vi kom att behöva hålla avstånd till varandra.

Under det gångna året har vi kunnat läsa om och se på TV hur många barn far illa i sina hem i det fördolda som en följd av den ”hemmaisolering” pandemin fört med sig. Barn som själva är utsatta för olika former av våld eller bevittnar våld mot en närstående i hemmet och på så sätt drabbas.

läs mer
Svårt för många att hävda sin rätt

Svårt för många att hävda sin rätt

Intervju med advokat Maarit Eriksson mfl i tidskriften Advokaten, nr 3 2020 årgång 86

Rättshjälp och rättsskydd är vardag för de flesta familjerättsadvokater. Advokaterna Therese Ström och Maarit Eriksson möter klienter som ibland har svårt att hävda sin rätt därför att de saknar egna besparingar och faller utanför både systemet med rättshjälp och rättsskyddet.

Advokat Therese Ström insåg tidigt i sin karriär, som biträdande jurist på en familjerättsbyrå, att alla inte har lika möjligheter att få sin sak rättsligt prövad. Hon mötte där människor som bad om att få delbetala den obligatoriska rådgivningsavgiften, då 1 800 kronor.

läs mer

Kontakta oss

Under kontorstid är du välkommen att ringa oss på 08-24 92 65. Du kan även skicka ett e-postmeddelande till någon av adresserna info@advokatme.se eller info@advokatavs.se. Du kan även  använda dig av kontaktfältet här nedan.

Följ oss på instagram