Andréa von Sivers
advokat och innehavare av advokat Andréa von Sivers AB

Andréa von Sivers

Andréa tog sin jur. kand-examen 2012 vid Lunds Universitet med inriktning på familjerätt. Andréa har under juristprogrammet även studerat i Kanada.

Andréa anställdes på Advokat Maarit Eriksson AB i juni 2012 och har dessförinnan arbetat på annan advokatbyrå. Andréa är medlem i advokatsamfundet sedan 2015 och blev på dåvarande tid en av Sveriges yngsta advokater. I februari 2021 startade Andréa sin egen advokatbyrå som drivs i tätt samarbete med Advokat Maarit Eriksson AB. 

Andréa arbetar med vårdnads-, boende- och umgängesmål och bodelningar, men även med underhållsmål, faderskapsfrågor och äktenskapsförord. Andréa blir ofta förordnad vid tingsrätten såsom god man i familjerättsliga ärenden. Andréa åtar sig även förordnanden såsom medlare i familjerättsliga ärenden.

Andréa har utöver advokatverksamheten bl a skrivit krönikor inom familjerätt samt arbetar ideellt med juridisk rådgivning inom familjerätt i egenskap av ambassadör för nätverket ”Heja Livet”.  

E-post: andrea@advokatavs.se

Kontakta oss

Under kontorstid är du välkommen att ringa oss på 08-24 92 65. Du kan även skicka ett e-postmeddelande till någon av adresserna info@advokatme.se eller info@advokatavs.se. Du kan även  använda dig av kontaktfältet här nedan.

Följ oss på instagram