Maarit Eriksson
advokat och innehavare av advokat Maarit Eriksson AB

Maarit Eriksson

Maarit är medlem i advokatsamfundet och advokat sedan 1993. Hon tog sin jur. kand-examen 1985 vid Uppsala Universitet och har allt sedan dess arbetat med familjerättsliga frågor.

Maarit har drivit egen verksamhet 1985 och advokatbyrån har genom åren vuxit. Från och med februari 2021 har Maarit tillsammans med kollegan och dottern Andréa von Sivers ingått ett byråsamarbete mellan Advokat Maarit Eriksson AB och Andréa von Sivers AB.

Maarit arbetar framförallt med vårdnads-, boende- och umgängesmål, men även bodelningar, underhållsmål samt faderskapsfrågor. Maarit blir ofta förordnad vid tingsrätten såsom god man i familjerättsliga ärenden. Maarit åtar sig även förordnanden såsom medlare i familjerättsliga ärenden samt som bodelningsförrättare.

Utöver svenska och engelska talar Maarit även finska.

E-post: maarit@advokatme.se

Kontakta oss

Under kontorstid är du välkommen att ringa oss på 08-24 92 65. Du kan även skicka ett e-postmeddelande till någon av adresserna info@advokatme.se eller info@advokatavs.se. Du kan även  använda dig av kontaktfältet här nedan.

Följ oss på instagram