Underhåll

Alla föräldrar är underhållsskyldiga gentemot sina barn upp till den ålder då de avslutar gymnasiet, eller som senast till dess att barnen fyller 21 år.

Storleken på underhållet kan variera beroende på barnets ålder, barnets ekonomiska behov samt föräldrarnas inkomster mm.

Försäkringskassan hjälper till med det som kallas för ”Underhållsstöd”. I första hand ska föräldrarna försöka komma överens om beloppet och utbetalningar, men om det inte kan lösas hjälper försäkringskassan till med det. Till försäkringskassan kan man vända sig utan ett juridiskt ombud.

Om föräldrar inte kommer överens om ett ”Underhållsstöd” kan domstolarna besluta om underhållet som kallas för ”Underhållsbidrag”. Det är ett underhåll som bestäms enligt Föräldrabalkens regler och praxis, och beloppet kan gå över underhållsstödet för det fall omständigheterna talar för det.

I domstolen kan man således processa om underhållsbidrag. Skillnaden jämfört med vårdnadsmål är dock att den förlorande parten som huvudregel ska stå både sin egen och den andra partens rättegångskostnader.
Om du vill veta mer om underhåll är du välkommen att kontakta advokatbyrån.

Kontakta oss

Under kontorstid är du välkommen att ringa oss på 08-24 92 65. Du kan även skicka ett e-postmeddelande till någon av adresserna info@advokatme.se eller info@advokatavs.se. Du kan även  använda dig av kontaktfältet här nedan.

Följ oss på instagram
Instagram logo