Äktenskapsförord

Inför eller under ett äktenskap kan två partners välja att upprätta och signera ett äktenskapsförord. Upprättandet ska ske på frivillig basis. I äktenskapsförordet är det makarna själva som väljer vad som ska regleras och inte. Syftet med ett äktenskapsförord är att reglera om något undantag till gällande lag ska tillämpas.

Enligt lagen ska makar som huvudregel, efter att skulder har avräknats, dela lika på de tillgångar som makarna äger vid en bodelning. Detta oavsett om t ex ena maken står som ensam registrerad ägare på en bil, eller om makarna äger en bostad med olika andelar. Se mer under ämnet Bodelning.

Oavsett om ett par väljer att upprätta ett äktenskapsförord eller inte är det viktigt att parterna är medvetna om reglerna för att undgå oväntade situationer vid en eventuell separation. För det fall ett äktenskapsförord finns kan det också i vissa fall underlätta en separation då parterna redan bestämt hur bodelningen ska göras. Äktenskapsförordet ska registreras hos Skatteverket.

Om du har fler frågor om äktenskapsförord, eller önskar upprätta ett sådant är du välkommen att kontakta advokatbyrån.

Kontakta oss

Under kontorstid är du välkommen att ringa oss på 08-24 92 65. Du kan även skicka ett e-postmeddelande till någon av adresserna info@advokatme.se eller info@advokatavs.se. Du kan även  använda dig av kontaktfältet här nedan.

Följ oss på instagram
Instagram logo