Vårdnad, boende och umgänge

Många frågor kan uppstå mellan två föräldrar som har barn tillsammans, men som inte längre lever ihop. Frågor kring vårdnadsformen, hur barnen ska bo eller hur mycket barnen ska träffa vardera föräldern. Det kan uppstå frågor även av mer praktisk karaktär såsom planering av boende och umgänge, överlämningar, hur man som föräldrar ska kommunicera med varandra mm.

I första hand är det generellt sätt bäst om föräldrarna kan komma överens, antingen på egen hand eller med professionell hjälp av tex socialförvaltningen. Föräldrar kan vända sig till familjerätten i den kommun där barnen är skrivna för att boka in kostnadsfria samarbetssamtal. Samtalen sker på frivillig basis, vilket innebär att båda parterna måste ge sitt samtycke till samtal. Familjerätten är en enhet inom socialförvaltningen och inte en domstol, varför några beslut inte kan tas av familjerätten. Däremot kan familjerätten hjälpa föräldrar att försöka nå lösningar, samt skriva avtal.

För det fall det inte är möjligt med samarbetssamtal, är det många föräldrar som väljer att vända sig till en advokatbyrå för att få vidare hjälp. Vi på Advokatfirman Maarit Eriksson KB försöker alltid lösa situationer genom samförstånd i de fallen det är möjligt. Advokatbyrån hjälper till att dels företräda våra klienter i dessa ärenden, men gör även uppdrag som medlare mellan två föräldrar som behöver hjälp att enas i frågor utanför domstolen, tex för det fall samarbetssamtal inte räcker till.

Efter att alla försök till samförstånd är uttömda, inges en stämning till tingsrätten med yrkanden avseende barnen. Det kan röra alla delar om vårdnad, boende och umgänge, eller enbart något av dem. Det kan även inkludera frågor om underhåll till barn eller kostnader till följd av umgängesresor, även sådana frågor arbetar vi på advokatbyrån med. Läs mer under området Underhåll.

Efter att en stämning har getts in till tingsrätten, tar det generellt sett cirka 2–3 månader innan den första muntliga förberedelsen hålls i domstolen. Innan dess kan domstolen begära in så kallade ”snabbupplysningar”, dvs upplysningar från föräldrarna om målet, som inhämtas med hjälp av familjerätten.

På den första muntliga förberedelsen har domstolen som skyldighet att försöka få parterna att nå en överenskommelse, slutlig eller tillfällig. Domstolen kan då tillämpa den sk ”Göteborgsmodellen”, dvs att domaren pratar med båda parterna tillsammans med ombuden i enrum genom växling, med syftet att medla.

För det fall någon överenskommelse inte nås, kan domstolen ta ett interimistiskt beslut som gäller tills vidare. På den muntliga förberedelsen planeras även målets fortsättning, tex om det ska beslutas om samarbetssamtal eller medling, ytterligare utredning – en sk vårdnads-, boende och umgängesutredning, mm. Om en vårdnadsutredning inhämtas är det familjerätten som genomför den. Det görs då samtal med båda parterna, referenssamtal kan inhämtas, barnsamtal kan göras, och utredningen avslutas sedan med en analys och bedömning. En vårdnadsutredning via familjerätten kan ta upp till 5–6 månader. Utredningen mynnar ut i konkreta förslag till vårdnad, boende och umgänge som sedan överlämnas till domstolen inför huvudförhandlingen.

Under processens gång kan flera muntliga förberedelser genomföras, det bestäms av domstolen och oftast i samråd med parterna och ombuden. Som ett sista steg i processen genomförs en huvudförhandling, och det är då vittnen och bevisning föredras inför rätten. Därefter avkunnar domstolen en dom och målet avslutas i tingsrätten. Tingsrättens dom kan överklagas till hovrätten.

En rättslig process tar generellt sett upp till 1,5 år, men kan gå både snabbare eller ta längre tid än så, allt beroende på målets karaktär, omfattning, barnens behov och handläggning.

Kontakta oss

Under kontorstid är du välkommen att ringa oss på 08-24 92 65. Du kan även skicka ett e-postmeddelande till någon av adresserna info@advokatme.se eller info@advokatavs.se. Du kan även  använda dig av kontaktfältet här nedan.

Följ oss på instagram
Instagram logo