Medling

I tvister gällande barns vårdnad, boende och umgänge är ofta konflikten mellan föräldrarna mycket hög. Risken är också att konflikten eskalerar i takt med processens gång. Sveriges domstolar har därför möjlighet att förordna en medlare som utanför domstolen försöker hjälpa föräldrarna att hitta lösningar och ett samförstånd avseende de frågor om barnen som de är oense om.

Medlaruppdraget löper i en månad men kan förlängas om parterna är nära att hitta ett samförstånd, eller för det fall det behövs mer tid.

En medlare kan oftast bistå med mer praktisk och omfattande hjälp än en domstol, då medlaren inte är tvingad att förhålla sig till lagen på samma sätt. Medlaren kan tex hjälpa parterna att komma fram till praktiska lösningar som en domstol inte kan ta beslut om. Dock kan en medlare aldrig fatta beslut som domstolen, utan en medlare kan enbart just medla mellan parterna. Medlaren ska förhålla sig opartisk mellan parterna.

Syftet med medling är att öppna upp för en kommunikation mellan parterna som förhoppningsvis leder till en lösning, det är parterna som bestämmer vad medlingen ska omfatta och vilka frågor som ska lösas. Medlaren är varken ombud eller domare, utan är endast där för att bistå parterna med de verktyg som behövs för att hitta lösningar kring barnen.

Advokatfirman Maarit Eriksson KB erbjuder klienter medling i familjemål och ekonomiska mål. Kontakta advokatbyrån för mer information.

Kontakta oss

Under kontorstid är du välkommen att ringa oss på 08-24 92 65. Du kan även skicka ett e-postmeddelande till någon av adresserna info@advokatme.se eller info@advokatavs.se. Du kan även  använda dig av kontaktfältet här nedan.

Följ oss på instagram
Instagram logo