Tindra Jansson, assistent

Tindra Jansson, assistent

Tindra har sedan augusti 2023 arbetat på advokatbyrån Maarit Eriksson AB vid sidan av studierna. Tindra går på juristprogrammet vid Uppsala universitet. Tindra arbetar som administrativ receptionist på advokatbyrån.

Rebecka Kvist, assistent

Rebecka har sedan september 2022 arbetat på advokatbyrån Andréa von Sivers AB vid sidan av studierna. Rebecka går på juristprogrammet vid Uppsala universitet. Rebecka arbetar som receptionist och assistent på advokatbyrån.
Jelena Pavlovic, biträdande jurist

Jelena Pavlovic, biträdande jurist

Jelena tog sin juristexamen i februari 2022 vid Stockholms universitet och arbetar därefter som biträdande jurist på advokatbyrå Maarit Eriksson AB. Jelena har sedan augusti 2021 arbetat på advokatbyrån Maarit Eriksson AB vid sidan av studierna, till en början som...
Mikaela Friberg, biträdande jurist

Mikaela Friberg, biträdande jurist

Mikaela har sedan augusti 2020 arbetat på advokatbyrån Maarit Eriksson AB, till en början som assistent vid sidan av studierna och numera som biträdande jurist. Mikaela har studerat på juristprogrammet vid Stockholms universitet och hon tog sin juristexamen i april...
Rebecka Mannila, biträdande jurist

Rebecka Mannila, biträdande jurist

Rebecka har sedan maj 2019 arbetat på advokatbyrån Maarit Eriksson AB. Rebecka har studerat på juristprogrammet vid Stockholms universitet och tog sin juristexamen i februari 2022. Rebecka arbetar framförallt med vårdnads-, boende- och umgängesmål, men även med LVU,...
Maarit Eriksson advokat och innehavare av advokat Maarit Eriksson AB

Maarit Eriksson
advokat och innehavare av advokat Maarit Eriksson AB

Maarit är medlem i advokatsamfundet och advokat sedan 1993. Hon tog sin jur. kand-examen 1985 vid Uppsala Universitet och har allt sedan dess arbetat med familjerättsliga frågor. Maarit har drivit egen verksamhet 1985 och advokatbyrån har genom åren vuxit. Från och...